WIFI / NETWORK / FIREWALL

LAN och WiFi som tjänst innebär att COMFILLER levererar det lokala nätverket som en tjänst där allt från hårdvara och licenser till underhåll och administration ingår. Vi garanterar att det lokala nätverket fungerar och är tillgängligt. Med COMFILLER som leverantör av LAN- och WiFi-tjänster får du en kontakt när det gäller all din datakommunikation.

Vi erbjuder kompletta brandväggstjänster med hög säkerhet, stabilitet och prestanda. Tjänsterna ger flexibla konfigurationsmöjligheter och administreras och övervakas av Comfiller.