Lustgaspatroner för den som ska föda BARN

Nästa steg involverade 20 personer med behandlingsresistent depression, varav de flesta var kvinnor. Forskarna testade två olika doser av kväveoxid (och en placebo av normalt syre), som deltagarna inandade i en timme. Forskarna genomförde en serie humörbedömningar på patienter före och efter inandning, med en sista bedömning utförd fyra veckor efter den sista behandlingen.

Läs också: Här kan du köpa billiga lustgaspatroner i Stockholm
Läs också: Billigast lustgaser köper du här
Läs också: Här bästa lustgas butiken i Stockholm

Forskarna fann att båda doserna faktiskt hade en liknande effektivitetsnivå, men den lägre dosen hade färre biverkningar som illamående eller huvudvärk. I slutet av tremånadersstudien upplevde 85% av patienterna förbättring. Åtta av 20 personer gick i remission och 11 av 20 personer såg en droppe på mer än 50% i sin poäng på en Depression skala.

Läs också: Jämför lustgas butiker här
Läs också: Vart du hittar billiga lustgas patroner online
Läs också: Lustgas patroner som är billiga att köpa

Forskarna noterade dock att studien hade begränsningar: vissa patienter ändrade dosen av antidepressiva medel under studien, människor kunde missbruka lustgas och det finns inga säkerhetsdata vid långvarig användning av ämnet. Studien gjordes dessutom på ett mycket litet prov av människor och därför kommer nästa steg att vara att expandera analysen med ett urval av mer olika patienter och försöka svara på de identifierade begränsningarna.

Läs också: Här köpte vi billiga lustgas patroner på nätet
Läs också: Jämförelse av billiga lustgas patroner med hemkörning
Läs också: Här köper du billigast lustgas tuber i Stockholm!
Läs också: Sveriges billigaste lustgas patroner

Samtidigt, även inom hälsoområdet, studerar ISS bubblor i rymden som kan hjälpa till att diagnostisera vissa typer av cancer.