WIRING

 

Comfiller installerar fiber- samt kopparnät till kunder i alla segment, allt ifrån bank till butiker. Variationen på näten beror på kundernas krav på säkerhet samt fabrikat.